Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Social Media - Social Media en Verkiezingen

Social Media en Verkiezingen

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek
Social Media, Twitter, Facebook, Hyves, Communiceren, Gemeenteraadsverkiezingen, Den Haag, Beïnvloeding, Beeldvorming, Politieke Partijen, Burgers, Strategisch Gebruik, Stichting Burger. Social media speelt een steeds grotere en belangrijkere rol in onze samenleving. Buiten onze landsgrenzen is het gebruik van social media niet meer weg te denken uit de politieke campagnes van de Democratische en Republikeinse partijen in Amerika. In dit onderzoek wordt het effect van social media op de Nederlandse gemeentelijke politiek onderzocht. Het onderwerp van onderzoek in deze publicatie luidt daarom als volgt: Welke rol hebben social media gespeeld bij de beïnvloeding van de beeldvorming door de politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Den Haag?

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Tamim Wakili