Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Democratie - Partijen in Beweging

Partijen in Beweging

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Functioneren, Nieuwe Politieke Bewegingen, Gevestigde Politieke Partijen, Articulatiefunctie, Aggregatiefunctie, Selectie- en Representatiefunctie, Socialisatiefunctie, Mobiliseringsfunctie, Hedendaagse Bestuurkundige Opvattingen, Hedendaagse Maatschappelijke Opvattingen

De verbreding van het politieke spectrum door de relatief nieuwe bewegingen PVV, PvdD en Trots op Nederland geeft een maatschappelijke verandering weer. Het is interessant en relevant om te kijken hoe de gevestigde politieke partijen en de nieuwe bewegingen functioneren in dit aan veranderingen onderhevige politieke landschap. De Hoofdvraag van dit onderzoek is daarom als volgt gesteld: “Zijn de inrichting en het functioneren van nieuwe politieke bewegingen ten opzichte van gevestigde politieke partijen een aanpassing aan hedendaagse bestuurkundige en / of maatschappelijke opvattingen?”.


 

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Jacky Silos