Democratie / Democracy

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk waarbij iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (EVRM) en niemand méér recht dan een ander heeft om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van deze theorie in de politieke praktijk kent veel uitdagingen. In dit speerpunt komen thema's als vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat aan bod en gaan we in op de vraag of West-Europa als toonbeeld van liberale democratieën geldt en hoe succesvol de huidige democratieën (kunnen) zijn.

Democratie - Partijen in Beweging

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Functioneren, Nieuwe Politieke Bewegingen, Gevestigde Politieke Partijen, Articulatiefunctie, Aggregatiefunctie, Selectie- en Representatiefunctie, Socialisatiefunctie, Mobiliseringsfunctie, Hedendaagse Bestuurkundige Opvattingen, Hedendaagse Maatschappelijke Opvattingen

De verbreding van het politieke spectrum door de relatief nieuwe bewegingen PVV, PvdD en Trots op Nederland geeft een maatschappelijke verandering weer. Het is interessant en relevant om te kijken hoe de gevestigde politieke partijen en de nieuwe bewegingen functioneren in dit aan veranderingen onderhevige politieke landschap. De Hoofdvraag van dit onderzoek is daarom als volgt gesteld: “Zijn de inrichting en het functioneren van nieuwe politieke bewegingen ten opzichte van gevestigde politieke partijen een aanpassing aan hedendaagse bestuurkundige en / of maatschappelijke opvattingen?”.


 

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Jacky Silos