Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Democratie - Inspraak en Samenspraak Den Haag

Den Haag Stad

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek
Den Haag, Burgerparticipatie, Bewonersorganisaties, Raadsleden, Burgers, Vrijwilligersorganisaties, Gemeentelijk beleid, in - en samenspraak trajecten, Wethouders, stadsdeeldirecteuren, Ambtelijke deconcentratie zonder politieke decentralisatie, Stembereidheid, Inspraakprocedures Een kleine, belangrijke, en groeiende groep burgers in de samenleving verlangd naar meer inspraak en participatie in het reilen en zeilen van hun stad. Dit SBO onderzoek kijkt hoe het is gesteld met de burgerparticipatie en het gevoel van betrokkenheid tussen burgers, bewoners – en vrijwilligers organisaties en het gemeentelijk beleid in Den Haag. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook “Hoe kan de (politieke) betrokkenheid van de bewoners van Den Haag bij het besturen van de stad vergroot worden?”

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Dirk Jan Keijser