Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Democratie - De Gemeente

De Gemeente als Informatiebron

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Gemeenten, informatiebron, burgers, politiek, overheid, beeldvorming, knelpunten, communicatie, lokaal niveau, beleid, communicatieprocessen, participatie, advies, Tilburg, Den Haag, Rotterdam

Als informatiebron voor de burgers is het essentieel voor de gemeentes om zo min mogelijk knelpunten in de communicatie met hun inwoners te hebben. Om de communicatie tussen gemeentes en burgers zo goed mogelijk te laten verlopen, moet er worden gekeken naar gepaste communicatievormen en methoden. Bij een juiste toepassing hiervan zal er een groter bereik en actieve participatie van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Stichting Burger heeft hiernaar onderzoek laten doen, en de  probleemstelling luidt als volgt: “Hoe proberen gemeenten knelpunten in de communicatie op te lossen, om met succes burgers op lokaal niveau beter te kunnen betrekken bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van beleid?”.


 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Marije Arah