Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Democratie - De Eerste Kamer

Principe in Praktijk?

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Eerste Kamer, wetgevingsproces, chambre de réflexion, Senaat, bestaansrecht, hervormingen, Staten-Generaal, principe en praktijk, (huidig) functioneren, tweekamerstelsel, eenkamerstelsel, Raad van State, Wet van Noten, Nacht van Wiegel, kiesstelsel

 

Theorieën
Onderzoek

De Eerste Kamer is geen onbesproken orgaan; al sinds haar oprichting in 1815 staat ze ter discussie. Ook heden ten dagen heeft de Eerste Kamer een prominente plaats in het politieke stelsel. Het kabinet Rutte-Asscher kan niet rekenen op meerderheidssteun in de Eerste Kamer. Heeft de Eerste Kamer hiermee een sleutelpositie in handen of heeft dit geen gevolgen voor het functioneren van de regering in relatie tot het parlementaire proces? Bovendien staat in dit onderzoek van Nanda Kurstjens de vraag centraal of de Eerste Kamer de ‘chambre de réflexion’ is die het behoort te zijn of dat dit orgaan is verworden tot een soort ‘tweede Tweede Kamer’ waarbij partijpolitiek de overhand heeft gekregen? De centrale vraagstelling van dit onderzoek gaat daarom over hoe de Eerste Kamer anno 2012/2013 functioneert en of dit orgaan mogelijk anders moet worden vormgegeven: behouden in de huidige vorm, hervormen of afschaffen? Antwoorden worden gegeven aan de hand van tientallen interviews met (voormalige) Eerste en Tweede Kamerleden.

 

 

 


 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Nanda Kurstjens