Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Participatie in de polder: De burger aan zet?

Participatie in de polder: de Burger aan zet?

Kernwoorden Waar gaat het over? Volledig Onderzoek

Poldermodel, Participatiemaatschappij, Informatiesamenleving, Verzorgingsstaat, Informalisering, Netwerksamenleving, Zelfzorgstaat, Vluchtelingenverdrag van Genêve (1951) 

Bezien vanuit de verhouding markt en staat licht dit artikel het ontstaan van de participatiemaatschappij toe, alsmede kansen en bedreigingen. In de ogen van de burger is de staat niet geloofwaardig. De aanpak van de vluchtelingenproblematiek is een voorbeeld daarvan.

 

Auteur: Dit thema wordt vanaf september 2015 beheerd door onderzoeksvrijwilliger
Archibald van Willigenburg