Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Burgerschap - Beeldvorming t.a.v. Migranten

Beeldvorming t.a.v. Migranten

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Migranten, Beeldvorming, Allochtonen, Interculturele communicatie, Veiligheid, Dreiging, Cultuur, DSM, Etnocentrisme, Integreren

Theorieën

Drie stappen model (DSM), Sociale identiteitstheorie, Etnocentrisme, Contacthypothese, Concurrentiehypothese

Dit onderzoek concentreert zich op de vraag; ‘Zien autochtone burgers migranten als bedreiging?’ In media en politiek wordt de indruk gewekt dat dit zo is, maar hoe zien en ervaren burgers dit zelf? Ook is aandacht besteed aan de vragen: Als er een gevoel van dreiging is: tegen welke migranten is dat dan gericht? En welke soort bedreiging wordt ervaren? Hoe ontstaat dit gevoel van bedreiging? en tot slot wordt kort gekeken naar mogelijke oplossingen en de toekomst.

 

Auteur: Dit onderzoek werd in 2008 verricht door onderzoeks stagiair
Martine van Leeuwen