Burgerschap / Citizenship

Burgerschap en dan liefst de 'actieve' variant kent vele soorten en maten. In het algemeen gaat het bij dit speerpunten om het identificeren van succesvolle vormen en fiasco's bij het burgers laten (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor 'de publieke zaak'. Burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en diens institutionele omgeving waarbij de burgers en de instituties zowel zenders als ontvangers kunnen zijn met diverse instrumenten tot hun beschikking. In dit speerpunt worden verschillende cases en studies gepresenteerd uit Nederland en in Europees verband.

Burgerschap - Beeldvorming t.a.v. Migranten

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

Migranten, Beeldvorming, Allochtonen, Interculturele communicatie, Veiligheid, Dreiging, Cultuur, DSM, Etnocentrisme, Integreren

Theorieën

Drie stappen model (DSM), Sociale identiteitstheorie, Etnocentrisme, Contacthypothese, Concurrentiehypothese

Dit onderzoek concentreert zich op de vraag; ‘Zien autochtone burgers migranten als bedreiging?’ In media en politiek wordt de indruk gewekt dat dit zo is, maar hoe zien en ervaren burgers dit zelf? Ook is aandacht besteed aan de vragen: Als er een gevoel van dreiging is: tegen welke migranten is dat dan gericht? En welke soort bedreiging wordt ervaren? Hoe ontstaat dit gevoel van bedreiging? en tot slot wordt kort gekeken naar mogelijke oplossingen en de toekomst.

 

Auteur: Dit onderzoek werd in 2008 verricht door onderzoeks stagiair
Martine van Leeuwen