Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

NL & EU - Euroscepsis, Fact or Fairytale

Fact or Fairytale in the eye of the beholder

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek
Europese Unie, Maatschappij, Europees Beleid, Media, Kwantitatief, Kwalitatief, Euro Parlementariërs, Tweede Kamer Leden, Euroscepsis, Polariteit, Landencrisis, Burgers Euroscepsis viert hoogtij in de Europese Unie door de opeenstapeling van negatieve gebeurtenissen in de Europese Unie. Dit sentiment wordt met name aangewakkerd door burgers, de media en politici in de aanloop van Europese referenda. In dit onderzoek van Roland Mijnans wordt gekeken of er een verschil in de Euroscepsis van Nederlandse burger is ten tijde van het referendum over de Europese grondwet in 2005, en de Euroscepsis in 2012, ten tijde van de Europese landencrisis door de ogen van Tweede Kamerleden en Europarlementariërs.

 

Auteur: Dit onderzoek werd in 2012 verricht door Roland Mijnans, thans bestuurskundige.