Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

NL & EU - Rolopvatting Europarlementariërs

Rolopvatting Europarlementariërs

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek

European Parliament, Dutch MEPs, European Integration, Constituents, Constitutional Treaty, representation, Dutch Political Parties,  Style of representation, Trustee, Delegate, Politico, Political Elites, Gap.

Dutch members of the European Parliament (MEP) encounter discrepancies when it comes to their views and that of their constituency constituents?. A textbook example is the Dutch national referendum on the European constitutional treaty in 2005. Hereby the majority of the voters voted differently then their political representatives. These discrepancies in MEP representation are an interesting topic and took a central place in this study. The main questions were: “What do (candidate) Members of the European Parliament consider as their style of representation (in relation to issues about European integration)? And what factors have an influence on the Dutch (candidate)MEPs in regard to their role orientation on issues of European integration?”.

 

Auteur: Dit onderzoek werd in 2009 verricht door Dimitri Steert, thans bestuurskundige.