Jouke de Vries


de heer Jouke de Vries, hoogleraar Governance and public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van de elfde faculteit van deze universiteit (de Campus Frysiân) in Leeuwarden;

 

 Informatie

 

Prof. dr. Jouke de Vries (1960) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1984 werkzaam bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. De Vries promoveerde in 1989 bij prof. dr. H. Daudt en prof. dr. H. Daalder op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrisis. Hij was vicevoorzitter van de Nationale Conventie en lid van diverse adviescommissies.

De Vries verricht onderzoek naar besluitvormingsprocessen, beleidsomslagen en vraagstukken van politiek bestuurlijk management. Hij publiceert regelmatig in nationale en internationale tijdschriften. Naast onderzoek verricht De Vries diverse onderwijstaken en is hij betrokken bij vernieuwingsprojecten op het terrein van didactische methoden.

De Vries is in 1999 benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot Decaan van Campus Den Haag van diezelfde universiteit. Sinds het moment van oprichting is Jouke de Vries lid van de Raad van Advies van Stichting Burger. Op 1 mei 2015 is Jouke als hoogleraar Governance and public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen begonnen. Daarnaast is hij decaan van de elfde faculteit van deze universiteit in de stad Leeuwarden.