Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.


Stichting Burger verrichte even geleden onderzoek naar de jeugdzorg.

Jeugdzorg is sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Vanaf dat moment zorgt de Monitor Transitie Jeugd dat de knelpunten die er ontstaan, in kaart worden gebracht. De bedoeling is om met die informatie het beleid te verbeteren.

De jeugdzorg in Nederland was vorig jaar (nog altijd) zwaar onder de maat. Dat blijkt uit een jaarrapportage van de Monitor Transitie Jeugd, die meldingen over jeugdzorg verzamelt.

Klik hier voor het volledige artikel.Stichting Burger verricht op verzoek en ongevraagd onderzoek. Bekijk onze onderzoeken en speerpunten hier.

 

 


Add this to your website