Vrede en Veiligheid

Waar hebben veel landen hun democratie, vrede en veiligheid aan te danken? Hoe zijn we gekomen tot de Verenigde naties waar een kleine 200 staten lid van zijn? Deze en andere vragen staan centraal bij dit speerpunt. Europa, Den Haag en Nederland kent een rijke geschiedenis als het aankomt op vrede en veiligheid. Zo is de Volkerenbond opgericht waar later de VN uit zijn ontstaan. In 2013 bestaat het Vredespaleis in Den Haag 100 jaar. Door vanuit diverse thema's de rol van vrede en veiligheid te onderzoeken schetsen we een beeld voor landen die nog geen lid zijn van de VN en staan we stil bij de bereikte resultaten en oplossingen.

Kernwoorden Waar gaat het over? Volledig Onderzoek

Nucleaire afschrikking, Vreedzame co-existentie, Wereldrevolutie, SALT (Strategic Arms Limitation Talks), ABM (Anti Ballistic Missile Treaty), Glasnost (openheid), Handvest van Parijs

Het Russisch handelen in Syrië vertoont de kenmerken van het buitenlandse beleid van de voormalige Sovjet Unie. Behoud en uitbreiding van macht werden destijds gevolgd door perioden van aanpassing. Houdt gerichte en nietsontziende terreur zoals bedreven door ISIS  de beer in zijn kooi?

 


 Auteur: Dit thema wordt vanaf september 2015 beheerd door onderzoeksvrijwilliger
Archibald van Willigenburg

 

 


Add this to your website