Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"Op donderdag 17 september as organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de NVRR voor de zevende keer een werkbijeenkomst voor rekenkamer(commissie)s voor lokale, provinciale, waterschaps- en Rijksoverheid met als thema ‘waarom moeilijk doen als het samen kan’.

Dirk Jan Keijser (voorzitter Stichting Burger)  jureert  17 september 2015 in Theater Diligentia te Den Haag bij het thema Burgerkracht. Andere juryleden zijn o.a. Mark van Twist en Paul de Krom.

Met ‘burgerkracht’ de berg op

De burger laat steeds meer zijn stem horen.  Steeds vaker zijn burgers en ondernemers zelf actief in het publieke domein. Dit heeft gevolgen voor het handelen van bestuurders en ambtenaren. Wanneer de overheid de doe-democratie de ruimte wil bieden, is het van belang om naast “loslaten” ook te sturen op versterking en vernieuwing van representatieve vormen van democratie, zo concludeert het onderzoek Montessori-democratie (i.o.v.  Ministerie van Binnenlandse Zaken).  Met een doe-democratie verandert de politiek van karakter.

 

 

Ook Steven de Waal beschrijft in zijn boek, Burgerkracht met Burgermacht, dat politiek-maatschappelijke verhoudingen aan verandering toe zijn. Burgers nemen in toenemende mate initiatieven (burgerkracht). De overheid erkent het tekort van de invloed van burgers op beleid, maar regelt gulzig voorwaarts. Hoe kan burgerkracht belegd worden met burgermacht? Welke rol speelt de politiek hierbij?

In deze expeditie gaan we niet alleen de berg op, maar samen met de burger.  En bestaat ‘de burger’? Immers, de ene sherpa kent de geheimen van de oostkant van de berg, waar de andere sherpa de westkant beter kent. Een deskundige jury beoordeelt de pitches en kiest een winnaar. Daarbij letten zij onder andere op de originaliteit van de pitches. Frappant detail: jurylid Dirk Jan Keijser beklom recent de Kilimanjaro.


Add this to your website