Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.Minister Stef Blok van Wonen verandert niets aan zijn beleid bij het huisvesten van asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.

Daarmee houdt hij zich naar eigen zeggen nauwkeurig aan de wet, zegt politiek verslaggever Jaap Jansen. "Mensen met een verblijfsstatus moeten snel gehuisvest worden en daar komen dan al snel sociale huurwoningen voor in aanmerking. In een woonwijk burgeren mensen sneller in en komen ze sneller aan werk." Veel voordeliger dan de relatief dure opvang in een COA, zegt Jansen. "En als een asielzoeker sneller een opleiding volgt en werk vindt, betekent dat ook minder belasting voor de belastingbetaler."


Coalitiepartijen

Zowel de VVD als de PvdA lijkt zich daarbij neer te leggen, waarmee een sluimerend nieuw conflict tussen de coalitiepartijen in de kiem lijkt gesmoord. Blok betoogt dat er de komende decennia geen tekort zal zijn aan huurwoningen, landelijk bekeken, dus nu opeens heel veel bijbouwen voor een zogenaamd acuut probleem heeft weinig zin. Wel komt Jacques Monasch een motie in voor maatregelen tegen verdringing - dat mensen op een wachtlijst niet zomaar worden gepasseerd.

Of die motie op een meerderheid kan rekenen is de vraag, maar de tekst is zo neutraal opgesteld dat die ook voor de VVD aanvaardbaar lijkt. En áls de motie wordt aangenomen, móet Blok wel dingen gaan bedenken, zegt Jaap Jansen. "Hij heeft in ieder geval toegezegd dat hij alternatieve woonruimte als omgebouwde kantoren, containers. Wel waarschuwt Blok dat woningcorporaties er zelden in slagen die tijdelijke huisvesting rendabel te maken. "En die willen onderaan de streep het liefst nog wat winst maken."

Bronhttp://www.bnr.nl/nieuws/bouw/950249-1509/blok-houdt-voet-bij-stuk


Add this to your website