Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.


Ook dit jaar vindt Prinsjesnacht plaats in het Nutshuis. Op 14 september as. maken we gebruik van de ruime Bankhal met ruime gelegenheid voor discussie, debat en nazit. Vereer het toegankelijke Nutshuis in Den Haag eens met uw (digitale) bezoek en bekijk de wisselende exposities.
Add this to your website