Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.


Op 4 mei wordt jaarlijks de Nationale Dodenherdenking, Nationale Herdenking of Dodenherdenking gehouden. Kenmerkend is de twee minuten stilte die om 20:00 uur wordt gehouden.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert ieder jaar een groot aantal activiteiten in het kader van de dodenherdenking, waaronder de herdenking op de Dam in Amsterdam. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei definieert de Nationale Dodenherdenking als volgt: Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (men gaat hierbij uit van 10 mei 1940), in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Voor een overzicht van de nationale herdenkingsceremonies en andere evenementen op 4 mei verwijzen wij u graag door naar de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei.Add this to your website