Nieuws

Nieuws? Hier stellen wij informatie beschikbaar over onze speerpunten, thema's en andere items die wij en onze partnerorganisaties van belang achten. Ook verwijzen wij door naar oorspronkelijke nieuwsbronnen waar meer informatie geraadpleegd kan worden.Door terug te kijken in de tijd blikken we vooruit in de toekomst. Op de Duitse televisie nam Rudi Carell (overleden 2006) geregeld politici en andere beroemdheden op de hak: van Helmut Kohl tot Margaret Thatcher. 

Nooit werd hij door deze beroemdheden bedreigd maar die situatie veranderde toen Carrell grapjes over het islamitische Iran begon te maken, grapjes over imam Khomeini die toen de hoogste politieke leider van Iran was.

Carrell zond in februari van dat jaar in zijn programma een kort montagetruc filmpje uit van een menigte die damesondergoed naar Khomeini gooide. De aanhangers van Khomeini vielen de Duitse ambassade aan: West-Duitse vlaggen werden verbrand en Duitsers verlieten Iran.


De reactie van het Westen op deze illegale aanval op de Duitse ambassade en Duitse burgers, is interessanter dan de handelingen van Khomeini. Hier begon volgens Cliteur het moderne 'theoterrorisme'.

De reactie van Nederland was veelbetekenend. Hans van den Broek (CDA), indertijd minister van Buitenlandse Zaken probeerde de uitzending van de beelden door Achter het nieuws over de Rudi Carrell-affaire (presentator: JeroenPauw) te voorkomen en verzocht met klem de reportage niet uit te zenden uit angst voor een aanval op de ambassade in Teheran. 

Door deze actie werd (onbewust) aangestuurd op het verdergaand onder druk zetten van het Westen wanneer men het oneens was met een westerse intellectueel, presentator of komiek. De Rudi Carrell-affaire, en vooral van het gedrag van politici zoals Van den Broek, wordt door menigeen gezien als het moment waarop Khomeini de westerse zwakte leerde kennen: precies twee jaar later leidde dit door Khomeini tot de 'Rushdie-affaire'.

Paul Cliteur spreekt op Prinsjesnacht 2014 in Den Haag, onder meer over de wijze waarop Nederland omgaat met buitenlandse druk bij gebeurtenissen zoals deze. Dit Prinsjesnacht debat wordt jaarlijks verzorgd door Stichting Burger. Op deze avond wordt ook de Burgerprijs uitgereikt, in het verleden onder meer toegekend aan sprekers als Arnold Heertje en Frans Timmermans. Meer informatie: www.prinsjesnacht.nl

(Deze bijdrage is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in Elsevier)


 


Add this to your website