Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"


Stichting Burger Onderzoek (SBO) verricht thans onderzoek naar het functioneren en de vormgeving van de Eerste Kamer. Tientallen (oud)parlementariërs van de Eerste en Tweede Kamer alsmede oud leden van diverse kabinetten zijn thans geïnterviewd. Onderstaand volgt een korte update. De roep om afschaffing van de Eerste Kamer wordt geopperd; er zijn immers landen met een eenkamerstelsel, zoals Denemarken, Zweden en Portugal die prima functioneren.

 

De huidige politieke verhoudingen zijn nu zodanig dat het verse Kabinet Rutte-II wél op meerderheidssteun in de Tweede Kamer kan rekenen maar niet in de Eerste Kamer. Deze interessante ontwikkeling krijgt gedurende het onderzoek de aandacht. Een onderzoek naar de Eerste Kamer stond al in het voorjaar gepland, de huidige situatie maakt de noodzaak om het Nederlands parlementair systeem onder de loep te nemen alsmaar groter.

Hoe denken de respondenten over een mogelijke afschaffing van de Eerste Kamer? In de interviews, gehouden met (oud-)volksvertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen, wordt dit punt aan de kaak gesteld evenals mogelijke hervormingen. Het Kabinet Rutte-I had een voorstel tot verkleining van de beide Kamers ingediend. Uit de interviews blijkt dat dit plan niet breed gedragen wordt.

Respondenten geven aan dat ze de ondersteuning van met name de Tweede Kamer eerder willen uitbreiden in plaats van het aantal parlementariërs terug te dringen. Bovendien wordt de vergelijking met andere omringende landen veelvuldig gemaakt; daar beschikt men vaak over een groter parlement, gesteld wordt dat Nederland een relatief klein parlement heeft. Inmiddels heeft Kabinet Rutte-II het voorstel om het aantal zetels in beide Kamers te verkleinen deze week definitief ingetrokken.

Bereikbaarheid en toegang tot parlementariërs is van belang voor veel belangengroepen. Opvallend om te zien is dat de media de Eerste Kamer wéér weet te vinden. Aan de Eerste Kamer is een terughoudende (reflection) rol toebedeeld en dat zien we meestal ook terug in een lage mediafrequentie. Sinds de Kabinetten Rutte-I en Rutte-II niet beschikken over een meerderheid in de Eerste Kamer is de (media-)aandacht voor deze Kamer toegenomen.

Een uitstekend voorbeeld is het voorval rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie met de bijbehorende discussie binnen de VVD; de media zat er ‘bovenop’ en zocht de (VVD-)Eerste Kamerleden op om hun mening te ventileren. De SBO rapportage over de Eerste Kamer verschijnt naar verwachting begin 2013. Tot die tijd kunt u de vorderingen van het onderzoek blijven volgen op deze en andere (sociale) media.


Add this to your website