Democratie / Democracy

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk waarbij iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (EVRM) en niemand méér recht dan een ander heeft om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van deze theorie in de politieke praktijk kent veel uitdagingen. In dit speerpunt komen thema's als vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat aan bod en gaan we in op de vraag of West-Europa als toonbeeld van liberale democratieën geldt en hoe succesvol de huidige democratieën (kunnen) zijn.