Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"In Nederland en Belgie wordt er op iedere tweede zondag van mei moederdag gevierd. Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd. Op deze dag zijn moeders over het algemeen ‘vrijgesteld’ van hun dagelijkse taken in het huishouden, en worden ze op deze dag op een voetstuk geplaatst. Een typerend symbool van deze vrijstelling is het zondagse ontbijt op bed, wat is gemaakt door de echtgenoot en / of kinderen. Naast deze vrijstelling krijgen de moeders op moederdag ook cadeautjes en zelfgemaakte knutselwerken van hun gezin.

De oorsprong van de huidige moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant. Haar moeder, Ann Reevers Jarvis, was actief in het volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd 'for better mothers, better homes, better men and women'. Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar een goed idee om een 'memorial mother's day for mothers living and dead' te houden. Haar dochter voerde dit plan uiteindelijk uit. Als datum voor deze moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905.

In het jaar 1912 werd moederdag een algemene kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika. Deze nu kerkelijke feestdag sloeg zo goed aan bij de Amerikaanse bevolking dat het vanaf 1914, na aanvaarding van een wet door het Amerikaanse Congres, ook een officiële burgerlijke feestdag werd. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog raakte moederdag in Europa pas sinds de jaren twintig bekend.

Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld in de moederdagviering. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, met name anjers, gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd werden op de graven van overleden moeders.

het Leger des Heils was een van de eersten die moederdag in Nederland introduceerde. Tijdens de bezetting van Nederland door de Nazi’s, werd moederdag omgevormd tot een Dag voor de Duitse Moeders. Vrouwen die veel kinderen hadden gekregen werden dan beloond met speciale medailles. De herinnering hieraan is in Nederland al spoedig vervluchtigd en heeft de opmars van het feest niet gestuit.

Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig niet alleen als een huiselijk feest, maar werd in bijvoorbeeld Brabantse en Limburgse dorpjes door katholieke vrouwenverenigingen en boerinnen-bonden ook aangegrepen voor de viering van een gezamenlijke gezellige dag, met bijvoorbeeld een koffietafel en een lezing. Aanvankelijk werd moederdag in deze kring gehouden op 11 oktober, de kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, maar geleidelijk verplaatste men de datum naar de meer algemene viering in mei.

In de jaren zeventig en tachtig ontmoette moederdag toenemende kritiek van vrouwen die zich bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ontplooiing. Zij bestreden het feest met leuzen als 'Wij laten ons niet met een kadootje het riet in sturen' en betitelden moederdag als een 'zoethoudertje voor het hele jaar'. Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd.

Bron:

Het Meertens Instituut

Wikipedia

 


Add this to your website