Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"


Wemos organiseert een Grenzeloos Gezonde Lunch op 9 april a.s. in Nieuwspoort te Den Haag van 10.30-13.00 uur. De Gezonde Lunch is een initiatief van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) en vindt jaarlijks plaats in de week van World Health Day, de dag waarop wereldwijd de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gevierd.

Tijdens deze Gezonde Lunch staat de samenhang tussen de nationale gezondheidsagenda en internationale gezondheidsthema’s centraal. In het huidige tijdperk van mondialisering zijn gezondheid hier en elders onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo verspreiden diergerelateerde infectieziekten, zoals de vogelgriep en de Q-koorts, zich sneller omdat voedselketens mondiaal geïntensiveerd en geïntegreerd zijn. De epidemie van chronische ziekten heeft een globaal karakter, en leidde zelfs tot een officiële verklaring van de Verenigde Naties. De globale markt voor gezondheidsdiensten en aanverwante producten is het laatste decennium exponentieel gegroeid.

Welke rol spelen Nederlandse bedrijven hierin en kunnen wij ook buitenlandse marktpartijen in onze zorg verwachten? Door toenemende mobiliteit hebben mensen de mogelijkheid te investeren in een betere leefomgeving en inkomen voor henzelf en hun familie. Tegelijkertijd nemen gezondheidsverschillen tussen en binnen landen toe. Migranten leven vaker in slechtere gezondheid in vergelijking met andere bevolkingsgroepen.

Deze samenhang vraagt een nieuwe beleidsoriëntatie op gezondheid en zorg in Nederland. De vraag die tijdens de Grenzeloos Gezonde Lunch centraal staat is: Wat betekent mondialisering voor ons huidige Nederlandse gezondheidssysteem? Welke thema’s kunnen we op nationaal niveau aanpakken; en welke problemen vereisen internationale samenwerking op Europees of mondiaal niveau? Drie verschillende sprekers zullen hier uitgebreid op ingaan.

De bijeenkomst is van belang voor parlementariërs, beleidsmakers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en zorginstanties welke actief zijn op het raakvlak van gezondheidszorg en maatschappij.

Voor meer informatie en om uzelf aan te melden verwijzen wij u graag door naar de website van Wemos.nl

 

 


Add this to your website