Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"


Jarenlang is er discussie geweest over het al dan niet invoeren van een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Dit geeft burgers gemakkelijker de mogelijkheid om collectief hun stem te laten horen omtrent een geplande uitvoering van een wetsvoorstel.

Sinds het Europees Referendum in 2005, waarbij Nederland massaal ‘nee’ stemden tegen de Europese grondwet, staat het (raadgevende) referendum geregeld op de politieke agenda en wint dit instrument ook aan populariteit onder de burgers. Gedurende de tijd hebben bijvoorbeeld PvdA, Groenlinks en D66 geregeld een initiatiefvoorstel gedaan, maar kreeg dit onvoldoende steun. De PVV heeft het voorstel (succesvol) ‘afgestoft’. De SP, PvdD en 50PLUS zijn voor. De VVD en CU blijven echter nog tegen het voorstel.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd. De Eerste Kamer moet het nog goedkeuren. Een volksraadpleging zou dan worden afgedwongen als minstens 300.000 handtekeningen zijn verzameld. Daarmee hebben de burgers de mogelijkheid om een negatief advies te geven over een bepaald wetsvoorstel dat al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, maar door de koning(in) nog moet worden bekrachtigd door middel van een handtekening. Burgers hebben dan acht weken de tijd om het vereiste aantal handtekeningen te verzamelen voor een referendum. Bijvoorbeeld op het gebied van een eventuele samenvoeging van provincies, veranderingen in het leenstelsel van het hoger onderwijs en hervormingen in de langdurige zorg. Daarnaast blijven uitzonderingen bestaan, zoals zaken omtrent het koningshuis, de rijksbegroting en de Grondwet.

Het raadgevend referendum is echter niet bindend. De politiek hoeft de uitkomst van zo’n referendum dus niet op te volgen, maar het kan worden gezien als een advies van de burgers aan de politiek. Naarmate het draagvlak groter is van zo’n referendum, is het voor de politiek wel lastiger om deze geluiden te negeren.

Er loopt hiernaast eveneens een voorstel voor een bindend referendum, het zogenaamde correctieve referendum. Dit zal echter langer duren, omdat dit democratische instrument een stuk ingrijpender is dan het raadplegend referendum. Voor het correctieve referendum is namelijk een grondwetswijziging nodig. Dat is pas mogelijk als in deze kabinetsperiode en in de volgende kabinetsperiode tweederde van de Kamer voor zal stemmen. Dit voorstel is dan ook nog in behandeling.


Bronnen:
Nu.nl (14 februari 2013), Groen licht voor raadgevend referendum.
De Telegraaf (14 februari 2013), Groen licht voor referendum.
De Volkskrant (14 februari 2013), Het referendum komt er eindelijk door.Dit bericht is geschreven door Stefan Zuierveld, stagiair bij Stichting Burger en partners. Dit bericht is geschreven op persoonlijke titel en is bedoeld om te informeren en eventueel om een discussie tot stand te brengen.


Add this to your website