Social Media

“Waar het wereld wijde web en de emailfunctie een digitale revolutie teweegbracht, brengen sociale media thans digitale interactie en digitale dialoog zonder weerga. Nu gebruikers onderling zonder hoofdleiding via online platformen zelf hun de inhoud bepalen ontstaan nieuwe dimensies. Sociale Media bewijzen hun kracht tijdens politieke campagnes en zijn van waarde om het 'publiek product' aan de man te brengen. Binnen onze thema's presenteren we enkele voorbeelden van social media en hun effecten in relatie tot de (lokale) democratie.”

 

Kernwoorden Waar gaat het over? Samenvatting PDF Volledig Onderzoek
Social Media, Twitter, Facebook, Hyves, Communiceren, Gemeenteraadsverkiezingen, Den Haag, Beïnvloeding, Beeldvorming, Politieke Partijen, Burgers, Strategisch Gebruik, Stichting Burger. Social media speelt een steeds grotere en belangrijkere rol in onze samenleving. Buiten onze landsgrenzen is het gebruik van social media niet meer weg te denken uit de politieke campagnes van de Democratische en Republikeinse partijen in Amerika. In dit onderzoek wordt het effect van social media op de Nederlandse gemeentelijke politiek onderzocht. Het onderwerp van onderzoek in deze publicatie luidt daarom als volgt: Welke rol hebben social media gespeeld bij de beïnvloeding van de beeldvorming door de politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Den Haag?

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Tamim Wakili


Add this to your website