Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"


Gisternacht (lokale tijd) heeft president Obama in de vijfde ‘State of the Union’ zijn beleidsvoornemens gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Verenigde Staten (VS) voor het komende jaar. De ‘State of the Union’ is te vergelijken met de ‘troonrede’ die wij in Nederland kennen.

Obama’s agenda wordt als zeer ambitieus gezien. Normaal gesproken hebben presidenten in hun tweede ambtstermijn een bescheidenere agenda, maar bij Obama lijkt het omgekeerde het geval te zijn. Deze ‘State of the Union’ is namelijk de eerste agenda in zijn tweede ambtstermijn. Wat zijn de belangrijkste plannen?

De meest vooraanstaande is een hernieuwde visie op de economie. Met investeringen in infrastructurele projecten, het onderwijs en in de wetenschap wil de president de economie aanjagen. Daarnaast maakt Obama zich sterk voor een hoger minimumloon, zodat ook de mensen aan de sociaal-economische onderkant van de samenleving beter kunnen rondkomen.

Met deze investeringen maakt Obama zich hard voor een sterkere rol van de overheid. Daarmee neemt de president steeds meer afscheid van het idee van een terugtredende overheid, hetgeen geïnitieerd werd door Nixon sinds de jaren 1970s en sindsdien min of meer werd gevolgd.

De investeringen zullen een negatief effect hebben op de begroting, welke al een tekort telt van 1.000 miljard dollar (zo’n 780 miljard euro). De Republikeinen voelen daar echter weinig voor. De staatschuld is namelijk met ruim 16.700 miljard dollar (zo’n 13.000 miljard euro) al immens. Aangezien de Republikeinen nog een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met onze ´Tweede Kamer´) een meerderheid hebben, heeft Obama hun steun nodig om de begroting rond te krijgen.

Een ‘fiscal cliff’ (waarbij door beide partijen gevreesde bezuinigingen automatisch van kracht zullen worden) kan het gevolg worden als beide partijen voor 1 maart 2013 niet tot oplossingen komen. Tot op heden geven beide partijen nog weinig toe. Een herhaling van eind vorig jaar, waar beide partijen op het nippertje een akkoord bereikten, lijkt niet ondenkbaar.

Daarnaast zijn er andere gevoelige onderwerpen waar een akkoord over dient te worden bereikt. Te denken valt aan de herziening van het immigratiebeleid welke Obama wil versoepelen. Verder wil de president meer aandacht voor duurzame energie. Het meest controversiële onderwerp is de herziening van de wapenwet, welke Obama aan banden wil leggen sinds recente spraakmakende incidenten.

Kortom, de komende twee weken zullen spannend worden. Een typisch democratische agenda met al langer gekoesterde wensen, waarbij de steun van de Republikeinen een vereiste zullen zijn. Zal een ‘fiscal cliff’ wederom kunnen worden afgewend?

Voor een verdere analyse van diverse media over Obama’s ‘State of the Union’ verwijzen wij u graag door naar een uitgebreid artikel in de Volkskrant.

Bronnen:
Nu.nl (13 februari 2013), ‘Obama wil economie met investeringen aanjagen’.
Nu.nl (13 februari 2013), ‘State of the Union Obama met gevoelige onderwerpen’.
De Staatsschuldmeter.nl (13 februari 2013), ‘Staatsschuld in de Verenigde Staten’.
De Volkskrant.nl (13 februari 2013), 'Ongelooflijk ambitieuze 'State of the Union' vintage Democratisch'.


Dit bericht is geschreven door Stefan Zuierveld, stagiair bij Stichting Burger en partners. Dit bericht is geschreven op persoonlijke titel en is bedoeld om te informeren en eventueel om een discussie tot stand te brengen.
Add this to your website