Evenementen - Discussie in debat, on air en per stream.

Hier tref je bijeenkomsten aan die aansluiten bij onze speerpunten en thema's. Deze relevante evenementen worden door ons, onze partners en andere organisatie georganiseerd. Dus wanneer je zin hebt in een stevig debat, graag een tv programma bijwoont  o.i.d. ben je hier op de juiste plaats om je te informeren. Voor specifieke debatbijeenkomsten bezoek je ons zusterinitiatief "CafePolitiek.NL".en het "Campagneoverzicht"Het eerste aandachtspunt dat de tweede kamer behandeld, na het kerst reces, dinsdag de 15e gaat over de mogelijkheid tot het wijzigen van de wet studiefinanciering 2000 i.v.m. het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik meeneembare studiefinanciering. Dit wetsvoorstel werd op 1 november 2012 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weternschap, Zijlstra.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de zogenaamde ''3 uit 6-eis'' te schrappen voor migrerende werknemers uit de Europese Unie om de WSF 2000 in overeenstemming te brengen met het recht van de Europese Unie en in verband daarmee de mogelijkheid te creëren het maximum aantal studenten met meeneembare studiefinanciering vast te stellen.

Deze zaak betreft de regels omtrent MNSF. MNSF is studiefinanciering voor studenten die een volledige bachelor- of masteropleiding in het buitenland volgen. In het arrest is door het Hof aangegeven dat aan migrerend werknemers uit de Europese Unie en hun gezinsleden de extra eis dat zij 3 jaar van de 6 jaar voorafgaand aan de inschrijving aan een buitenlandse opleiding in Nederland moeten wonen (verder de 3 uit 6-eis) niet gesteld mag worden. Internationale mobiliteit is één van de manieren om vorm te geven aan internationalisering in het onderwijs. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs, voor zover het diplomamobiliteit betreft, onderzocht.

Algemene conclusie is dat internationaal hoger onderwijs aanzienlijke baten kan opleveren. Studenten kunnen zich optimaal voorbereiden op een toekomst in een steeds internationalere wereld door een kleiner of groter deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Een buitenlandse ervaring kan belangrijke baten opleveren voor de student in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een internationale arbeidsmarkt.

Dit bericht is geschreven door Yorick van Rijthoven, stagiair bij Stichting Burger en partners. Dit bericht is geschreven op persoonlijke titel en is bedoeld om discussie tot stand te brengen.

 


Add this to your website