Mens in Conflict / Mediation

Mensen zijn ook onderling in conflict, zakelijk of als buren bijvoorbeeld. Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Een oplossing kan ervoor zorgen dat de communicatie wordt herstelden of dat het wederzijdse vertrouwen verbeterd.

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn maar meer een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. Daarmee wordt de gang gemaakt van standpunten naar belangen; op inhoudsniveau worden de mogelijkheden onderzocht waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit. In dit speerpunt worden uitdagingen en oplossingsrichtingen aangegeven om zowel op de procesregie als op de inhoudelijke regie vooruitgang te boeken.

Speerpunt: Mens in Conflict / Mediation

Phoney War in het Portiek

Phoney War in het Portiek

 

 

 

 


Add this to your website