Gezondheid / Health

Waar heeft u uw gezondheid aan te danken en hoe houden wij onszelf en anderen gezond? Dat is de basisvraag bij dit speerpunt waarbij verschillende onderzoeken zijn en worden verricht. Hoe gaan wij (inter)nationaal en bij voorkeur preventief om met dit onderwerp? Hoe is Nederland gekomen tot haar verzorgingsstaat en welke gevolgen hebben beleidsaanpassingen zoals een decentralisatie voor ons welbevinden? Dit zijn enkele vragen welke spelen bij de diverse thema's rondom gezondheid.

Jeugdzorg Haaglanden, Handle with care

 

Ga naar Jeugdzorg Haaglanden, Handle with care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Add this to your website