Maarten Sinnema


H. (Maarten) Sinnema (1984) is als trainer verbonden aan Stichting Burger.


 

Informatie

Binnen de stichting begeleidt hij vrijwilligers en stagiairs bij het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoeks- en adviesopdrachten. Binnen de begeleiding staan uitvoerbaarheid en inhoudelijke meerwaarde van het onderzoek of advies voor alle betrokkenen (vrijwilliger/stagiair, interne en externe klant, relaties) voorop. Maarten is daarnaast verbonden aan onze initiatieven Café en Radio Politiek. In het dagelijks leven is hij adviseur directie en bestuur bij de gemeente Diemen. Meer informatie:

www.maartensinnema.nl.