Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Onderzoek

Stichting Burger Onderzoek (SBO)

 

Vrede en Veiligheid

Nederland - USA

Burgerschap - Citizenship


Ga naar 
Vrede en Veiligheid


Ga naar 
Nederland - USA


Ga naar
Burgerschap

Nederland - Europa

Schaarste van Bronnen

Gezondheid - Health


Ga naar 
Nederland - Europa


Ga naar
Schaarste van Bronnen


Ga naar
Gezondheid

Ethiek - Ethics

Mens in Conflict - Mediation

Democratie - Democracy


Ga naar
Ethiek


Ga naar
Mens in conflict


Ga naar
Democratie

Social Media

Filantropie - Philantropy

Cultuur - Culture


Ga naar
Social Media


Ga naar
Filantropie


Ga naar
Cultuur

Economie - Economy

Bestuur - Administration


Ga naar
Economie - Economy

Ga naar 
Bestuur - Administration

 Add this to your website