Vrede en Veiligheid

Waar hebben veel landen hun democratie, vrede en veiligheid aan te danken? Hoe zijn we gekomen tot de Verenigde naties waar een kleine 200 staten lid van zijn? Deze en andere vragen staan centraal bij dit speerpunt. Europa, Den Haag en Nederland kent een rijke geschiedenis als het aankomt op vrede en veiligheid. Zo is de Volkerenbond opgericht waar later de VN uit zijn ontstaan. In 2013 bestaat het Vredespaleis in Den Haag 100 jaar. Door vanuit diverse thema's de rol van vrede en veiligheid te onderzoeken schetsen we een beeld voor landen die nog geen lid zijn van de VN en staan we stil bij de bereikte resultaten en oplossingen.

Speerpunt: Vrede en Veiligheid

 

Is de beer los?

Ga naar 
Is de beer los?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Add this to your website