Burgerschap / Citizenship

Burgerschap en dan liefst de 'actieve' variant kent vele soorten en maten. In het algemeen gaat het bij dit speerpunten om het identificeren van succesvolle vormen en fiasco's bij het burgers laten (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor 'de publieke zaak'. Burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en diens institutionele omgeving waarbij de burgers en de instituties zowel zenders als ontvangers kunnen zijn met diverse instrumenten tot hun beschikking. In dit speerpunt worden verschillende cases en studies gepresenteerd uit Nederland en in Europees verband.

Speerpunt: Burgerschap - Citizenship

Beeldvorming t.a.v. Migranten

Gelijke naleving van de wet?

Gelijkheid in kranten?

Ga naar Beeldvorming t.a.v. Migranten

Ga naar Gelijke naleving van de wet

Ga naar Gelijkheid in kranten?

Participatie in de polder: De burger aan zet?

Ga naar Participatie in de polder: De burger aan zet?

 

 

 

 


Add this to your website