Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Speerpunt: Democratie

 

De Eerste Kamer: Principe in Praktijk?

De Gemeente

100.000+ Gemeenten

Ga naar De Eerste Kamer

Ga naar De Gemeente

Ga naar 100.000+ Gemeenten

Inspraak en Samenspraak Den Haag

Zelfstandige Bestuursorganen

Partijen in Beweging

Ga naar Inspraak en Samenspraak Den Haag

Ga naar Zelfstandige Bestuursorganen

 

Partijen in Beweging

 

Prinsjesnacht 2014Ga naar Prinsjesnacht 2014

 

 

 

 


Add this to your website