Democratie / Democracy

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk waarbij iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (EVRM) en niemand méér recht dan een ander heeft om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van deze theorie in de politieke praktijk kent veel uitdagingen. In dit speerpunt komen thema's als vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat aan bod en gaan we in op de vraag of West-Europa als toonbeeld van liberale democratieën geldt en hoe succesvol de huidige democratieën (kunnen) zijn.

Speerpunt: Democratie

 

De Eerste Kamer: Principe in Praktijk?

De Gemeente

100.000+ Gemeenten

Ga naar De Eerste Kamer

Ga naar De Gemeente

Ga naar 100.000+ Gemeenten

Inspraak en Samenspraak Den Haag

Zelfstandige Bestuursorganen

Partijen in Beweging

Ga naar Inspraak en Samenspraak Den Haag

Ga naar Zelfstandige Bestuursorganen

 

Partijen in Beweging

 

Prinsjesnacht 2014Ga naar Prinsjesnacht 2014

 

 

 

 


Add this to your website